Proje Hakkında

CEİD olarak 2017-2019 yılları arasında “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal  Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi ile çıktığımız yola yine Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle "Ceid İzler" projesi adıyla devam ediyoruz. 

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin ikinci aşaması, 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Kısa adı CEİD-İzler olan Proje, Cinsiyet eşitliğine odaklanan sivil toplum örgütlerinin gösterge temelli izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak; hak temelli izleme yapan örgütlerin cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak; yerel yönetimlerin politikalarını oluşturma, uygulama ve izleme süreçlerini toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sunmalarını desteklemek ve her alanda cinsiyet eşitliğine ulaşılması için göstergeye dayalı cinsiyet eşitliği izleme yaklaşımının sivil örgütler, yerel yönetimler ve kamu tarafından benimsenmesini teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır.

Projemiz, Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Mersin ve Samsun olmak üzere 9 ilde uygulanmaktadır.

 

Projenin Hedef Grupları

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması için öncelikle cinsiyet eşitliğinin gösterge temelli izlenmesinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu da sivil ve kamusal alanın önemli aktörlerinin cinsiyete duyarlı bakış açısını ve gösterge temelli izleme yaklaşımını kendi çalışmalarına dahil etmeleriyle mümkün olur. Bu nedenle, çalışmalarımızı aşağıda belirtiğimiz kurumlarla iş birliği içerisinde sürdüreceğiz:

 • CEİD tarafından pilot illerde oluşturulmuş Yerel Eşitlik İzleme Platformları (YEİP)
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli faaliyet gösteren STÖ’ler.
 • Üniversitelerin toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademisyenleri ve akademik birimleri
 • Kamu yararına çalışan meslek örgütleri
 • Belediyeler ve yerel cinsiyet eşitliği birimleri
 • Sendikaların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birimleri ve uzmanları.

 

Projenin Amaçları

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi amacıyla:

 • TCE için geliştirilmiş uluslararası norm ve standartların Türkiye’deki mevzuat, uygulama ve izleme politikalarında içerilmesini desteklemeyi;
 • TCE ile ilgili sorun alanlarını haritalama çalışmaları ile raporlamayı;
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı izleme göstergeleri geliştirerek bağımsız, bilimsel ve anaakımlaştırılmış bir hak temelli izleme stratejisinin Türkiye’de kurumsallaşmasına hizmet etmeyi;
 • TCE duyarlı hak temelli izleme yoluyla cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmayı;
 • TCE’nin gösterge temelli izlenmesi yaklaşımının yaygınlaşması için sivil ve kamu örgütlerinin kendi çalışmalarında bu yaklaşımı desteklemelerini ve benimsemelerini teşvik etmeyi;
 • Yerelde hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların TCE duyarlı hak temelli izleme kapasitelerini arttırmayı;
 • Bu alanda savunuculuk yapacak sivil toplum örgütlerini desteklemeyi ve
 • Uzun vadede Türkiye’de TCE duyarlı hak temelli izleme yapan geniş bir sivil örgütler ağı oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Proje Künyesi

Proje Adı: Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II
Kısa Adı: CEİD İzler
Proje Süresi: 36 Ay (2 Ocak 2020-31 Aralık 2022)
Proje İlleri: Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Mersin ve Samsun
Fon Sağlayıcı: Bu Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.